title

Naturmorgon

Sveriges Radio

Followers
Plays
Naturmorgon
95 MIN2016 SEP. 10
Play Episode
Comments
title

Details

Vi sänder från Upplands största sjö, Tämnaren, där vattenbufflar används i kampen mot igenväxningen. Och så går vi i konstnären och botanikern Rolf Lidbergs fotspår. Programledare är Joacim Lindwall.