title

שלושה שיודעים Three Who Know

כאן | Kan

Followers
Plays
שלושה שיודעים Three Who Know
87 MIN2018 JUL 29
Play Episode
Comments
title

Details

מה היו היעדים שהציבה נאס"א לעצמה בעשור הראשון לפעילותה ומה המטרות שהיא הציבה לשנים הקרובות? מה היו משימות החלל הנועזות ביותר של נאס"א בשנות ה-70 וה-80? מה היו התאונות הקטלניות ביותר בתולדות נאס"א, ואיך הן השפיעו על תכנית המעבורות שלה? מה הוביל לפתיחת חקר החלל לשוק האזרחי בשנים האחרונות, ועל מה כולנו צריכים להודות לנאס"א?