title

Tidsskrift for Den norske legeforening

Tidsskrift for Den norske legeforening

Followers
Plays
Tidsskrift for Den norske legeforening
4 MIN2010 AGO. 12
Play Episode
Comments
title

Details

Lokalsykehus må ofte gjøre stabiliserende behandling på hardt skadde pasienter før pasiente kan overføres til et større sykehus. Men denne behandlingen kan forebedres, sier Trond Dehli ved Universitetssykehuset Nord-Norge. Reporter: Eline Feiring.Les artikkelen her: https://tidsskriftet.no/2010/08/originalartikkel/alvorlig-skadede-overfort-til-universitetssykehus