title

Tidsskrift for Den norske legeforening

Tidsskrift for Den norske legeforening

Followers
Plays
Tidsskrift for Den norske legeforening
6 MIN2010 DEC 2
Play Episode
Comments
title

Details

Ny forskning tyder på at barn med AD/HD ikke bare har svikt i kognitive funksjoner, men også i motivasjons- og emosjonsreguleringen. Det forteller Kerstin J. Plessen til reporter Eline Feiring.Les artikkelen her: https://tidsskriftet.no/2010/12/oversiktsartikkel/emosjonsregulering-og-motivasjon-hos-barn-med-adhd