title

Vetenskapsradion Forum

Sveriges Radio

Followers
Plays
Vetenskapsradion Forum
24 MIN2013 OCT 7
Play Episode
Comments
title

Details

I Sverige är minst en fjärdedel av alla bränder i byggnader anlagda, vilket kostar samhället över en miljard kronor per år. När det gäller skolbränder är de anlagda bränderna ännu vanligare - det sker ungefär en skolbrand per dag i Sverige, och så många som hälften av dem är anlagda. Det berättar Margaret Simonson McNamee som är forskningschef på avdelningen för brandteknik på Sveriges tekniska forskningsinstitut i Borås. Hon har nyligen sammanfattat ett mångårigt tvärvetenskapligt forskningsprogram från Brandforsk och i dagens program berättar hon om hur man kan se varningstecknen för att en skola riskerar att sättas i brand. I Göteborg får alla elever i årskurs 5 besöka sin närmaste brandstation där de utbildas till något som kallas för vardagsbrandmän, och när Vetenskapsradion Forum besökte Frölunda brandstation var det brandmännen Martin Westers och Magnus Fasth som höll i dagens utbildning. Att människor anlägger bränder kan ha flera olika orsaker - alltifrån vandalism via försäkringsbedrägerier till ett hat mot samhället efter upplevda oförrätter. Och att motiven skiftar är viktigt att tänka på om man vill förstå brandanläggarna, säger psykiatriprofessorn Niklas Långström vid Centrum för våldsprevention. Annars är det lätt hänt att vi slentrianmässigt kallar dem för pyromaner, ett begrepp som han anser är högst problematiskt. Programledare är Urban Björstadius.