Himalaya: Listen. Learn. Grow.

4.8K Ratings
Open In App
title

#esiLV

#esiLV

Followers
Plays
#esiLV
23 minSEP 8
Play Episode
Comments
title

Details

#ziniLV #ZinātneStāsta


Šī ir saruna ar pētnieci Aiju Mežali, Berlīnē (Vācijā).


Aija Mežale ir studējusi ģermānistiku Latvijas Universitātē, tāpat paralēli pavadījusi vienu semestri Freiburgā, Vācijā, kā Vācijas Akadēmiskā apmaiņas dienesta stipendiāte un kā vācu filoloģe un gide piedalījusies vairākos zinātniskajos ģermānistikas un vēsturnieku semināros Latvijā, citur Vācijā un Islandē. Pēc maģistra grāda iegūšanas Aija strādāja Greifsvaldes Universitātē kā Baltistikas institūta latviešu valodas skolotāja, pēc tam arī tūrisma un IT nozarē kā tulkotāja. Papildus Aija aktīvi iesaistās Berlīnes latviešu pilsoniskajās aktivitātēs un interesējas par novadpētniecību Latgalē, kā arī par urbāno deju kultūru.


Intervē žurnāliste Amanda Zemīte, Stokholmā (Zviedrijā).


Saruna tapusi ciklā "Zinātne stāsta", pateicoties Eiropas Latviešu apvienības (ELA) sadarbībai ar Izglītības un zinātnes ministriju ERAF projekta Nr. 1.1.1.5/17/I/002 “Integrētie nacionālā līmeņa pasākumi Latvijas pētniecības un attīstības interešu pārstāvības stiprināšanai Eiropas pētniecības telpā” ietvaros.