Himalaya: Listen. Learn. Grow.

4.8K Ratings
Open In App
title

#esiLV

#esiLV

Followers
Plays
#esiLV
36 minSEP 8
Play Episode
Comments
title

Details

#ziniLV #ZinātneStāsta


Šī ir saruna ar pētnieci Evitu Milanu, Berlīnē (Vācijā). 


Evita ir Dānijas Tehniskās Universitātes doktorante un Tehnoloģiju pārneses menedžere Berlīnes tehniskās universitātes Uzņēmējdarbības centrā. Evita strādā ar uzņēmumiem un pētniekiem, kas meklē sadarbību ar universitāti inovāciju veidošanai un ieviešanai.


Intervē žurnāliste Amanda Zemīte, Stokholmā (Zviedrijā). 


Saruna tapusi ciklā "Zinātne stāsta", pateicoties Eiropas Latviešu apvienības (ELA) sadarbībai ar Izglītības un zinātnes ministriju ERAF projekta Nr. 1.1.1.5/17/I/002 “Integrētie nacionālā līmeņa pasākumi Latvijas pētniecības un attīstības interešu pārstāvības stiprināšanai Eiropas pētniecības telpā” ietvaros.