Himalaya: Listen. Learn. Grow.

4.8K Ratings
Open In App
title

#esiLV

#esiLV

Followers
Plays
#esiLV
27 minSEP 8
Play Episode
Comments
title

Details

#ziniLV #ZinātneStāsta


Šī ir saruna ar pētnieci Jeļenu  Čuklinu, Cīrihē (Šveicē).


Jeļena Čuklina ir biologs - datoriķis ar doktora grādu sistēmbioloģijā. Jeļena ir dzimusi un uzaugusi Daugavpilī, 2006. gadā devusies uz Maskavas Fizikas un Tehnoloģiju universitāti, studējot molekulāro un biofiziku bakalaura studijās un pēc tam maģistrantūrā -bioinformātiku. Vēlāk Jeļeņa turpinājusi doktorantūras studijas Federālajā tehnoloģiju institūtā Cīrihē, veicot datu analīzi un pētot proteomikas datus. Šobrīd Jeļena strādā kā datu zinātnes konsultants kompānijā Novartis un dzied Cīrihes latviešu korī “Balts”.


Intervē žurnāliste Amanda Zemīte, Stokholmā (Zviedrijā).


Saruna tapusi ciklā "Zinātne stāsta", pateicoties Eiropas Latviešu apvienības (ELA) sadarbībai ar Izglītības un zinātnes ministriju ERAF projekta Nr. 1.1.1.5/17/I/002 “Integrētie nacionālā līmeņa pasākumi Latvijas pētniecības un attīstības interešu pārstāvības stiprināšanai Eiropas pētniecības telpā” ietvaros.