Himalaya: Listen. Learn. Grow.

4.8K Ratings
Open In App
title

#esiLV

#esiLV

Followers
Plays
#esiLV
26 minSEP 8
Play Episode
Comments
title

Details

#ziniLV #ZinātneStāsta


Šī ir saruna ar pētnieci Lauru Sūnu, Berlīnē (Vācijā).


Laura Sūna ir pēcdoktorantūras pētniece komunikāciju zinātnē un šobrīd strādā Berlīnes Brīvajā universitātē, veicot empīrisko pētījumu par emocijām un afektiem realitātes šovos. Laura Sūna ieguvusi doktora grādu komunikācijas zinātnē Brēmenes universitātē Vācijā. Dažas no Lauras pētnieciskajām interesēm ir migrācijas aspekti; mediju loma identitātes un kopienu veidošanā; populārās kultūras preferences jauniešu un vecāka gadagājumu cilvēku vidū.


Intervē žurnāliste Amanda Zemīte, Stokholmā (Zviedrijā).


Saruna tapusi ciklā "Zinātne stāsta", pateicoties Eiropas Latviešu apvienības (ELA) sadarbībai ar Izglītības un zinātnes ministriju ERAF projekta Nr. 1.1.1.5/17/I/002 “Integrētie nacionālā līmeņa pasākumi Latvijas pētniecības un attīstības interešu pārstāvības stiprināšanai Eiropas pētniecības telpā” ietvaros.