Himalaya: Listen. Learn. Grow.

4.8K Ratings
Open In App
title

Forum/Debatt

Kulturhuset Stadsteatern

Followers
Plays
Forum/Debatt
95 min2016 SEP 19
Play Episode
Comments
title

Details

Stockholms rika och fattiga lever alltmer isolerade från varandra. Lägre utbildning och fattigdom koncentreras sedan några decennier i allt större utsträckning till samma områden. Samtidigt växer andra områden fram där högutbildade med välbetalda jobb bosätter sig.I en tid när tekniska landvinningar gjort det möjligt för människor att komma varandra närmare globalt, ser vi alltså på många sätt en motsatt rörelse lokalt. Vad innebär ökande klassklyftor för Stockholm som stad? Hur speglar det samhället i stort? Vill vi – och kan vi – göra någonting för att vända utvecklingen, och i så fall vad?Debatten inleds med en diskussion mellan Mikael Holmqvist, professor i företagsekonomi och författare till den uppmärksammade boken "Djursholm – Sveriges ledarsamhälle", och Björn Hasselgren, teknologie doktor och fellow vid Timbo. Därefter belyser Forum/Debatts panel frågan från olika håll, allt under ledning av moderator Annie Reuterskiöld (Fokus).Medverkande: Billy McCormac, VD Fastighetsägarna, Emma Dominguez, krönikör i ETC och medgrundare av nätverket ”Alby är inte till salu”, Daniel Suhonen, chef tankesmedjan Katalys, Mikael Holmqvist, professor i företagsekonomi, Stockholms universitet, och författare till boken "Djursholm – Sveriges ledarsamhälle", Björn Hasselgren, teknologie doktor vid KTH samt fellow vid Timbro, har forskat om välfärd och infrastruktur