Himalaya: Listen. Learn. Grow.

4.8K Ratings
Open In App
title

Forum/Debatt

Kulturhuset Stadsteatern

Followers
Plays
Forum/Debatt
84 min2016 DEC 8
Play Episode
Comments
title

Details

Har Sveriges kulturinstitutioner gått vilse i postkolonialt och normkritiskt tänkande? Eller är de fast i konservativa hjulspår som stänger ute en ny publik? Riskerar muséer och myndigheter att bli instrument i politikernas koppel, oavsett vilken riktning de styrande råkar traska åt för tillfället? Det är frågor vi ställde till några av kulturdebattens tyngsta namn den 30 november på Kulturhuset Stadsteatern. Debatten har rasat på kultursidorna under hösten. SvD-journalisten Ola Wong hävdade i en krönika att regeringen håller på att förvandla världskulturmuséerna till propagandacentraler. Kulturminister Alice Bah-Kuhnke svarade snart att påståendet är helt ogrundat. Tvärtom, menade hon, har regeringen gett muséerna mer resurser och ökat oberoende. Fler lade sig i diskussionen som vidgades och kom att handla om normkritik och identitetspolitik. Tillslut var allt tillbaka i den stora frågan: Är konsten fri? I en debatt i två akter på Kulturhuset Stadsteatern försökte vi hitta svaren, från politiskt håll såväl som från kulturvärlden.Akt I - Politisk duell: Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) möter Olof Lavesson, kulturpolitisk talesperson (M) samt ordförande i riksdagens kulturutskott.Akt II - Paneldebatt:Ann Follin, överintendent Statens Muséer för världskultur, Baker Karim, regissör, tidigare långfilmskonsulent Svenska Filminstitutet, Erik Helmerson, ledarskribent Dagens Nyheter, Stina Oscarson, dramatiker och kulturdebattör