Himalaya: Listen. Learn. Grow.

4.8K Ratings
Open In App
title

Forum/Debatt

Kulturhuset Stadsteatern

Followers
Plays
Forum/Debatt
67 min2017 MAY 8
Play Episode
Comments
title

Details

Svensk narkotikapolitik har länge varit restriktiv och genom åren också haft ett brett stöd hos befolkningen. Men under 10-talet har allt fler kritiska röster höjts, som menar att den svenska visionen om det narkotikafria samhället är en utopi som gör mer skada än nytta.Den genomsnittliga knarkdödligheten i EU uppskattades för några år sedan till 16 dödsfall per miljon invånare. I Sverige är motsvarande siffra 97 dödsfall per miljon invånare, alltså sex gånger så hög. Detta tolkas av vissa som ett starkt argument för en förnyad men fortsatt restriktiv politik mot knarket. Andra tror tvärtom att liberaliseringar är vägen framåt, och pekar på en internationell trend där flera länder går mot mjukare metoder – eller till och med legalisering av visst narkotikabruk.Den 2 maj hölls en debatt på Kulturhuset Stadsteatern, där frågan belystes ur en rad olika perspektiv av vår expertpanel. Medverkande:Magnus Linton, författare och journalist som skrivit böckerna ”Cocaina” och ”Knark – En Svensk historia”, Christina Gynnå Oguz, tidigare departementsråd på Socialdepartementet med ansvar för narkotikafrågor, Vidar Aronsson, ordförande för Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet (NBV), Emma Henriksson (Kd), ordförande i riksdagens socialutskott. Debatten leddes av Johan Anderberg, reporter på nyhetsmagasinet Fokus och författare till boken ”Cannabusiness”.