Himalaya: Listen. Learn. Grow.

4.8K Ratings
Open In App
title

MaHa | ماها

Persian Media Production | رسانه پارسی

1
Followers
5
Plays
MaHa | ماها

MaHa | ماها

Persian Media Production | رسانه پارسی

1
Followers
5
Plays
OVERVIEWEPISODESYOU MAY ALSO LIKE

Details

About Us

خیلی وقت‌ها به شوخی و جدی، با صدای بلند یا فقط در دل خودمان فکر می‌کنیم که «ما خوبیم و بقیه بدند». اگر در جامعه کاری درست انجام نمی‌شود، اگر زندگی و مناسبات اطراف‌مان به شیوه‌ای است که نمی‌پسندیم، اگر دروغ و ریا و فضولی و بی‌مسئولیتی در کار است، اگر در فضاهای عمومی آشغال هست، اگر در شهر که راه می‌رویم به هم تنه می‌زنیم و از احترام شهروندی خبری نیست، اگر در صف همدیگر را هُل می‌دهیم و همیشه عجله داریم، در همه‌ی این موقعیت‌های فرضی همیشه گروهی هستند به نام «دیگران»، «آنها»، «مردم»؛ گروهی جدا از «ما» که مسئولیت همه چیز همیشه متوجه آنهاست.اما آیا دیگران از ما، از «ماها»، جدا هستند؟ ما تا چه حد بخشی از دیگران هستیم؟ رفتار دیگران چقدر آیینه‌ی رفتار ماست؟ جامعه را چه کسانی می‌سازند؟‌ ما یا آنها؟ «رسانه‌ی پارسی» با هدفِ توجه‌دادن به این پرسش‌ها از یک سو، و بررسی و بازبینیِ «ما» و نقش آن در جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کنیم از سوی دیگر، مجموعه‌ی پادکست تازه‌ای تهیه کرده است. این مجموعه کاری است از حسین قاضیان، جامعه‌شناس و فهیمه خضر حیدری، روزنامه‌نگار.مجموعه‌ی پادکست «ماها» در ۱۲ قسمت به صورت هفتگی از «رسانه‌ی پارسی» پخش خواهد شد و هر بار به یکی از مسائل اجتماعی در جامعه‌ی ایرانی می‌پردازد؛ مسائلی که «ما» همه از آن شکایت داریم اما اغلب حواس‌مان به نقش خودمان در تولید و بازتولید این مسائل نیست.

Latest Episodes

۱۲. احترام

چرا با دیگران با احترام رفتار نمیکنیم؟ احترام شھروندی چیست و چرا آن را رعایت نمیکنیم؟

29 MINJAN 11
Comments
۱۲. احترام

۱۱. زبان تحقیرآمیز

چرا از ادبیات تحقیرآمیز و توھینآمیز نسبت به دیگران استفاده میکنیم؟

30 MINJAN 4
Comments
۱۱. زبان تحقیرآمیز

۱۰. حرف مردم

چرا اینقدر حرف مردم مھم است؟ اصلا مردم کیست؟ مردم کجاست؟ این اھمیت به حرف مردم ریشه در چه دارد؟

26 MIN2019 DEC 28
Comments
۱۰. حرف مردم

۹. دقیقه نود

چرا ھمهی کارھا را به تعویق میاندازیم و اغلب کارھا را در دقیقهی نود انجام میدھیم؟ این چه اثری در جامعه ما دارد؟

30 MIN2019 DEC 21
Comments
۹. دقیقه نود

۸. غیبت

چرا پشت سر دیگران حتی دوستانمان حرف میزنیم؟ چه توضیح اخلاقی برای این رفتار وجود دارد؟

30 MIN2019 DEC 14
Comments
۸. غیبت

۷. سندرم پای بی‌قرار

چرا ایستادن در صف را نیاموختهایم؟ چرا انتظار برایمان سخت است؟ چرا حاضریم حقوق دیگران را زیر پا بگذاریم و در صف جلو بزنیم؟

27 MIN2019 DEC 7
Comments
۷. سندرم پای بی‌قرار

۶. تنهایی

چرا اغلب مردم از تنھایی میترسند؟ آیا تنھایی ھمیشه بد است؟ تفاوت تنھایی با احساس تنھایی چیست؟

30 MIN2019 NOV 30
Comments
۶. تنهایی

۵. رانندگی

رانندگی ما چه چیزی را دربارهی فرھنگ و جامعهی ما توضیح میدھد؟

24 MIN2019 NOV 23
Comments
۵. رانندگی

۴. فضولی

چرا سرمان به کار خودمان نیست؟ تا کجا و چه چیزھایی را میتوانیم از دیگران بپرسیم؟

24 MIN2019 NOV 16
Comments
۴. فضولی

۳. فرهنگ آشغال

چرا مردم ھمه جا آشغال میریزند؟ این چه چیزی را درباره ما و جامعهمان نشان میدھد؟

26 MIN2019 NOV 9
Comments
۳. فرهنگ آشغال

Latest Episodes

۱۲. احترام

چرا با دیگران با احترام رفتار نمیکنیم؟ احترام شھروندی چیست و چرا آن را رعایت نمیکنیم؟

29 MINJAN 11
Comments
۱۲. احترام

۱۱. زبان تحقیرآمیز

چرا از ادبیات تحقیرآمیز و توھینآمیز نسبت به دیگران استفاده میکنیم؟

30 MINJAN 4
Comments
۱۱. زبان تحقیرآمیز

۱۰. حرف مردم

چرا اینقدر حرف مردم مھم است؟ اصلا مردم کیست؟ مردم کجاست؟ این اھمیت به حرف مردم ریشه در چه دارد؟

26 MIN2019 DEC 28
Comments
۱۰. حرف مردم

۹. دقیقه نود

چرا ھمهی کارھا را به تعویق میاندازیم و اغلب کارھا را در دقیقهی نود انجام میدھیم؟ این چه اثری در جامعه ما دارد؟

30 MIN2019 DEC 21
Comments
۹. دقیقه نود

۸. غیبت

چرا پشت سر دیگران حتی دوستانمان حرف میزنیم؟ چه توضیح اخلاقی برای این رفتار وجود دارد؟

30 MIN2019 DEC 14
Comments
۸. غیبت

۷. سندرم پای بی‌قرار

چرا ایستادن در صف را نیاموختهایم؟ چرا انتظار برایمان سخت است؟ چرا حاضریم حقوق دیگران را زیر پا بگذاریم و در صف جلو بزنیم؟

27 MIN2019 DEC 7
Comments
۷. سندرم پای بی‌قرار

۶. تنهایی

چرا اغلب مردم از تنھایی میترسند؟ آیا تنھایی ھمیشه بد است؟ تفاوت تنھایی با احساس تنھایی چیست؟

30 MIN2019 NOV 30
Comments
۶. تنهایی

۵. رانندگی

رانندگی ما چه چیزی را دربارهی فرھنگ و جامعهی ما توضیح میدھد؟

24 MIN2019 NOV 23
Comments
۵. رانندگی

۴. فضولی

چرا سرمان به کار خودمان نیست؟ تا کجا و چه چیزھایی را میتوانیم از دیگران بپرسیم؟

24 MIN2019 NOV 16
Comments
۴. فضولی

۳. فرهنگ آشغال

چرا مردم ھمه جا آشغال میریزند؟ این چه چیزی را درباره ما و جامعهمان نشان میدھد؟

26 MIN2019 NOV 9
Comments
۳. فرهنگ آشغال
success toast
Welcome to Himalaya LearningDozens of podcourses featuring over 100 experts are waiting for you.