Himalaya-The Podcast Player

4.8K Ratings
Open In App
title

Noghte Sare Khat | پادکست نقطه سر خط

PersianBMS

6
Followers
14
Plays
Noghte Sare Khat | پادکست نقطه سر خط

Noghte Sare Khat | پادکست نقطه سر خط

PersianBMS

6
Followers
14
Plays
OVERVIEWEPISODESYOU MAY ALSO LIKE

Details

About Us

گاهي بايد لحظه­ اي از همه­ چيز دست بكشيم و اندكي بيانديشيم. تأمّل كنيم. ببينيم در كجاي جاده­ زندگي­مان ايستاده­ ايم، و تهِ اين جاده به كجا مي­رسد؟ گاهي بايد داستانِ زندگي­مان را ورق بزنيم، ببينيم كجاي ماجراييم ... آن وقت است كه شايد دريابيم كه بايد بر اين داستان نقطه ­اي بگذاريم و برويم سر خط؛ تا بتوانيم از نو شروع كنيم. نقطه ­سرخط مجالي است براي همين تأمّل كوتاه. نقطه ­سرخط را هر پنج­شنبه، در مجله­ جوانان از راديو پيام دوست بشنويد. تهیه و اجرای نوید توکلی.

Latest Episodes

نقطه سرخط - مسافرت

این هفته در نقطهسرخط، همراه با منصور خان ضابطیان سفرهایی خواهیم داشت به دوشنبه و خجند در تاجیکستان، باکوی آذربایجان و تفلیس در گرجستان. و با چند نفر از اهالی مهربان و مهماننواز این سرزمینهای نزدیک به ایران کمی آشنا خواهیم شد.

16 MIN4 d ago
Comments
نقطه سرخط - مسافرت

نقطه سرخط - مسئولیت اجتماعی

این هفته در نقطهسرخط، دو یادداشت خواهید شنید از مهدی یزدانیخرم و مهدی معارف درباره فاجعه قتل رومینا اشرفی و مسئولیت اجتماعی هر یک از ما در برابر چنین وقایع و فجایعی.

14 MIN1 w ago
Comments
نقطه سرخط - مسئولیت اجتماعی

نقطه سرخط - هرزه ‌نگاری فلاکت و فاجعه

این هفته در نقطهسرخط، یادداشتی تامل برانگیز خواهیم داشت با عنوان «هرزه نگاری فلاکت و فاجعه»؛ یک یادداشت جامعهشناختی که به آسیبشناسی رفتار مقطعی، احساساتی و رسانهمحور مردم و مسئولین در قبال فلاکت و بدبختی رسانهای شده در شبکههای اجتماعی میپردازد و سعی میکند هشدار دهد و راهکارهایی نیز ارائه کند.

13 MIN2 w ago
Comments
نقطه سرخط - هرزه ‌نگاری فلاکت و فاجعه

نقطه سرخط - زباله‌های مادی و فکری

هفتهی گذشته در نقطهسرخط، یکی از یادداشتهای کتاب «روح پراگ» را شنیدید. این هفته نیز یکی دیگر از یادداشتهای این کتاب درخشان را خواهید شنید. یادداشتی با عنوان عجیب «تاملی کوتاه درباره زباله». ایوان کلیما در این یادداشت درباره خطرات زبالههای مادی و آشغالهای فکری هشدار میدهد.

13 MIN3 w ago
Comments
نقطه سرخط - زباله‌های مادی و فکری

نقطه سرخط - بحران اجتماعی و کرامت انسانی

در نقطهسرخط این هفته، یادداشتی خواهید شنید با عنوان «نمک، گرانبهاتر از طلا» از کتاب «روح پراگ»؛ یادداشتی درباره رفتار عجیب انسانها در هنگام وقوع بحرانهای کوچک و بزرگ.

13 MINJUN 4
Comments
نقطه سرخط - بحران اجتماعی و کرامت انسانی

نقطه سرخط - ویژه‌ درگذشت حضرت بهاءالله

در نقطهسرخط ویژه این هفته، به مناسبت تقارن با سالروز درگذشت شارع آئین بهائی، حضرت بهاءالله، گزیدهای از صحبتهای امید فراهانی را خواهید شنید دربارهی حضرت بهاءالله و پیام جهانی ایشان.

15 MINMAY 28
Comments
نقطه سرخط - ویژه‌ درگذشت حضرت بهاءالله

نقطه سرخط - در ستایش بطالت

در نقطهسرخط این هفته، پادکست درخشانی را خواهید شنید با نویسندگی و اجرای احسان عبدیپور. پادکستی با عنوان «در ستایش بطالت» درباره کرونا و تایتانیک و برتراند راسل و بطالت و فینال جام جهانی فوتبال و یگانگی بشر

13 MINMAY 21
Comments
نقطه سرخط - در ستایش بطالت

نقطه سرخط - بادبادک، آینه بدجنس و حسرت نداشته‌ها

در نقطهسرخط این هفته، درست مثل هفته پیش، دو تا یادداشت خواهیم داشت از سهیل سرگلزایی. دو یادداشت تامل برانگیز که از حسرتهای (کاذب)مان از کودکی تا بزرگ سالی حکایت دارند.

13 MINMAY 14
Comments
نقطه سرخط - بادبادک، آینه بدجنس و حسرت نداشته‌ها

نقطه سرخط - زندگی

در نقطهسرخط این هفته، دو تا یادداشت خواهید شنید از سهیل سرگلزایی. دوتا یادداشت پر از انسانیت، پر از زندگی و پر از احساس.

14 MINMAY 7
Comments
نقطه سرخط - زندگی

نقطه سرخط - سه یادداشت تصویری

در نقطهسرخط این هفته، سه تا یادداشت خواهیم داشت از سه نویسنده مختلف که در ضمن توصیف ویدیوهای جالبی که دیدهاند، احساسات و افکار و نتیجهگیریهای شخصیشان را دربارهی ویدیوهای مربوطه با ما سهیم میشوند

14 MINAPR 30
Comments
نقطه سرخط - سه یادداشت تصویری

Latest Episodes

نقطه سرخط - مسافرت

این هفته در نقطهسرخط، همراه با منصور خان ضابطیان سفرهایی خواهیم داشت به دوشنبه و خجند در تاجیکستان، باکوی آذربایجان و تفلیس در گرجستان. و با چند نفر از اهالی مهربان و مهماننواز این سرزمینهای نزدیک به ایران کمی آشنا خواهیم شد.

16 MIN4 d ago
Comments
نقطه سرخط - مسافرت

نقطه سرخط - مسئولیت اجتماعی

این هفته در نقطهسرخط، دو یادداشت خواهید شنید از مهدی یزدانیخرم و مهدی معارف درباره فاجعه قتل رومینا اشرفی و مسئولیت اجتماعی هر یک از ما در برابر چنین وقایع و فجایعی.

14 MIN1 w ago
Comments
نقطه سرخط - مسئولیت اجتماعی

نقطه سرخط - هرزه ‌نگاری فلاکت و فاجعه

این هفته در نقطهسرخط، یادداشتی تامل برانگیز خواهیم داشت با عنوان «هرزه نگاری فلاکت و فاجعه»؛ یک یادداشت جامعهشناختی که به آسیبشناسی رفتار مقطعی، احساساتی و رسانهمحور مردم و مسئولین در قبال فلاکت و بدبختی رسانهای شده در شبکههای اجتماعی میپردازد و سعی میکند هشدار دهد و راهکارهایی نیز ارائه کند.

13 MIN2 w ago
Comments
نقطه سرخط - هرزه ‌نگاری فلاکت و فاجعه

نقطه سرخط - زباله‌های مادی و فکری

هفتهی گذشته در نقطهسرخط، یکی از یادداشتهای کتاب «روح پراگ» را شنیدید. این هفته نیز یکی دیگر از یادداشتهای این کتاب درخشان را خواهید شنید. یادداشتی با عنوان عجیب «تاملی کوتاه درباره زباله». ایوان کلیما در این یادداشت درباره خطرات زبالههای مادی و آشغالهای فکری هشدار میدهد.

13 MIN3 w ago
Comments
نقطه سرخط - زباله‌های مادی و فکری

نقطه سرخط - بحران اجتماعی و کرامت انسانی

در نقطهسرخط این هفته، یادداشتی خواهید شنید با عنوان «نمک، گرانبهاتر از طلا» از کتاب «روح پراگ»؛ یادداشتی درباره رفتار عجیب انسانها در هنگام وقوع بحرانهای کوچک و بزرگ.

13 MINJUN 4
Comments
نقطه سرخط - بحران اجتماعی و کرامت انسانی

نقطه سرخط - ویژه‌ درگذشت حضرت بهاءالله

در نقطهسرخط ویژه این هفته، به مناسبت تقارن با سالروز درگذشت شارع آئین بهائی، حضرت بهاءالله، گزیدهای از صحبتهای امید فراهانی را خواهید شنید دربارهی حضرت بهاءالله و پیام جهانی ایشان.

15 MINMAY 28
Comments
نقطه سرخط - ویژه‌ درگذشت حضرت بهاءالله

نقطه سرخط - در ستایش بطالت

در نقطهسرخط این هفته، پادکست درخشانی را خواهید شنید با نویسندگی و اجرای احسان عبدیپور. پادکستی با عنوان «در ستایش بطالت» درباره کرونا و تایتانیک و برتراند راسل و بطالت و فینال جام جهانی فوتبال و یگانگی بشر

13 MINMAY 21
Comments
نقطه سرخط - در ستایش بطالت

نقطه سرخط - بادبادک، آینه بدجنس و حسرت نداشته‌ها

در نقطهسرخط این هفته، درست مثل هفته پیش، دو تا یادداشت خواهیم داشت از سهیل سرگلزایی. دو یادداشت تامل برانگیز که از حسرتهای (کاذب)مان از کودکی تا بزرگ سالی حکایت دارند.

13 MINMAY 14
Comments
نقطه سرخط - بادبادک، آینه بدجنس و حسرت نداشته‌ها

نقطه سرخط - زندگی

در نقطهسرخط این هفته، دو تا یادداشت خواهید شنید از سهیل سرگلزایی. دوتا یادداشت پر از انسانیت، پر از زندگی و پر از احساس.

14 MINMAY 7
Comments
نقطه سرخط - زندگی

نقطه سرخط - سه یادداشت تصویری

در نقطهسرخط این هفته، سه تا یادداشت خواهیم داشت از سه نویسنده مختلف که در ضمن توصیف ویدیوهای جالبی که دیدهاند، احساسات و افکار و نتیجهگیریهای شخصیشان را دربارهی ویدیوهای مربوطه با ما سهیم میشوند

14 MINAPR 30
Comments
نقطه سرخط - سه یادداشت تصویری
hmly
Welcome to Himalaya LearningDozens of podcourses featuring over 100 experts are waiting for you.