title

Instalación de Sistemas de Automatización e Datos - ISAD 2007/08

Uvigo-TV

Followers
Plays
Instalación de Sistemas de Automatización e Datos - ISAD 2007/08
48 MIN2007 OCT 29
Play Episode
Comments
title

Details

Sistemas de control numA(c)rico. AutA3matas programables. Computadores industriais. Controladores de procesos continuos. Sistemas CAD-CAM. Sistemas de manipulaciA3n de elementos.