Himalaya: Listen. Learn. Grow.

4.8K Ratings
Open In App
title

Röster om upphandling

Göteborgs Stad Upphandlingsbolaget

Followers
Plays
Röster om upphandling
38 min2015 DEC 21
Play Episode
Comments
title

Details

Hur påverkar politiska beslut om offentlig upphandling beställarens vardag? Vilka konsekvenser kan politiska mål få i praktiken för en enskild offentlig verksamhet? Det här avsnittet handlar om kedjan från politiken till verksamheterna, exemplifierat genom fallet "100% ekologiskt kött i Göteborgs Stad.


Upphandlingsbolagets kundansvariga ger en inblick i beställarnas tankar och åsikter om inköp och ramavtal. Därefter berättar en politiker, en upphandlingsledare och en enhetschef om hur det gick till när Göteborgs Stad övergick till enbart ekologiskt kött. Slutligen bidrar Anna Lipkin från Upphandlingsmyndigheten med sin syn på kommunikationen inom en beställarorganisation.