Explore

Download App
3-6岁 学前班 加减乘除
3-6岁 学前班 加减乘除
Kids & Family
Parenting

3-6岁 学前班 加减乘除

欢乐童趣园

3
Followers
12
Plays

Details

About Us
                                                                学前班加减乘除            激发孩子的想象力 培养良好的思维力         《加减乘除口诀》通过日常生活中的数字,教导小朋友们如何掌握心算的技巧,并运用心算,快速解决生活与学习中的数学运算。在老师的讲解下,小朋友们轻松的掌握珠算的原理及应用。

Latest Episodes