Explore

Download App
Bibelskolen på Jæren
Religion & Spirituality
Christianity

Bibelskolen på Jæren

John Arve Lunde

0
Followers
0
Plays

Details

About Us
Guds rike er kommet nær! Jesus holder frem dette temaet ved flere anledninger. Hva innebærer dette riket? Har det betydning for våre liv i 2014? Hvordan kan dette riket øve innfl ytelse her og nå? Hans NielsenHauge er kjent for følgende sitat: “Mer himmel. Mer jord.” Vekkelsen han representerte forandret Norge som nasjon, fordi himmelen berører hele mennesket. Gud gjør oss til det vi er ment å være. Kan vi se en slik vekkelse igjen?La ditt rike komme! Bibelskolen denne våren vil berøre.Inviter med deg en som du ønsker skal bli berørt sammen med deg.

Latest Episodes