Explore

Download App
Senovbar and Mantra | صنوبر و مانترا
Senovbar and Mantra | صنوبر و مانترا
Society & Culture
Personal Journals

Senovbar and Mantra | صنوبر و مانترا

Persian Media Production | رسانه پارسی

0
Followers
103
Plays

Details

About Us
این مجموعه سرکی می‌کشد به دل‌مشغولی‌ها و خاطره‌های دختر جوانی در غربت که قلبش در وطن جا مانده است. از آرزوهای نسلی می‌گوید که به امید بهترکردن وضع خود و برداشتن قدمی برای دیگر هموطنانش، دل به دریا می‌زند و خود را به دستِ باد مهاجرت می‌سپرد. مهاجرت فرصتی مهیا می‌کند برای فهمیدن دیگران، همکلاسی افغانی‌اش در ایران، و میدانی می‌شود برای جستجوی معنا و تلاش برای رسیدن به آن.

Latest Episodes