Explore

Download App
Yiyo Saka
Yiyo Saka
Religion & Spirituality
Islam

Yiyo Saka

Abdur-razaq Abdul-majeed Alaro

0
Followers
1
Plays

Details

About Us
Oro nipa awon ohun ti a maa nyo Saka ninu won, ati oundiwon ti a o yo ninu awon nkan ti Saka wo, Olubanisoro si bere pelu Aayah Alukuraani ti o nso nipa ijiya ti nbe fun awon ti won maa nko dukia jo laiyo Saka ninu re.

Latest Episodes