AWR - Radio Adventista Manerantany
59min2022 APR 20
Play Episode
Likes
Comments
Share

Details

1 - Samia mandinin-tena 2 - Fahendrena 3 - Ny plana nataon'i Jesosy Toko faha 07_Fiz 02 4 - Ana-dray aman-dreny 5 - Ny fanekena fiz 1

see more

1 - Ny akon'ny fiainana 2 - Hieritreritra tsara aho amin'ny sisa 3 - Tsy amin-kery, fizarana voalohany 4 - Adiny roa dia afaka 01 (zava-mahadomelina) 5 - Ny hendry

59min

1 - Raha tia an' Andrimanitra ianao dia tiavo ny mahantra 2 - Ady @ fiahiahiana 3 - Fiainana vaovao ao @ Kristy_02 4 - NY HAZO HO FITANTANAM-PIAINANA 08 5 - Teny farany nation'i Jesosy

59min

1- Misy vidiny na ny kely indrindra aza 2- Miezaha dia manana toky amin'izay atao 3- Momba anao ary tsy handao anao mihintsy Izy 4- NATUMAD - fandonahana ny tany fizarana voalohany 5- Finoana ao anaty afo fandrendrehana

59min

1- Any dia misy mihevitra anao 2- - Mofo mamy amin'ny karaoty 3- Antom-pisian'ny fiangonana 4- Jeremia Ambatofotsy - Mpihaino AWR + manampy anao hijoro Andriamanitra 5- Araka ny endrik'Andriamanitra

59min

1 - Ny tena kristiana 2 - Micro Puce sa vaksiny ny mariky ny bibidia? fizarana voalohany 3 - Ny endrik'ilay manefy volamena

59min

1 - Manàna finaoana 2 - Ny Herisetra, fizarana voalohany 3 - Aiza no toerana misy anao? 4 - Ny safidy 5 - Ilay tranom-borona, fianarana fanampiny

59min

1 - Omeo fotoana ny zavatra rehetra, 2 - Fanamboarana Zezika biolojika ranony, fiz 4 3 -Tsy mandray anjambany ny Baiboly 4 - Ny atao hoe Zone bleu, fiz2 Dr Yves 5 - Ny fizahan-toetra amin'ny alalan'ny afo

59min

1 - Ny lasa sy ny ho avy tsy anao, izao no anao 2 - Manaova ny marina 3 - Mitady fahasambarana II 4 - Avotra 5 - Lova maharitra

59min