Explore

Download App
RELASJONEN
39 min2018 NOV 6
Play Episode
Likes
Comments
Share
13. Annerledeshet

Details

Hvem vi er handler i stor grad om de fortellingene vi velger å fortelle om oss selv. Samtidens gjeldende normer påvirker hva som blir sett på som annerledes. Heldigvis går verden framover og noen baner vei for at andre skal føle seg mindre alene.