Explore

Download App
Arbetsmiljösnack
29 min2020 APR 29
Play Episode
Likes
Comments
Share
#2 - Psykosocial arbetsmiljö för hälsa och välbefinnande med Per Lytsy och Emilie Friberg

Details

Per Lytsy och Emilie Friberg, forskare vid Karolinska institutet, har tillsammans kartlagt vilken sammanställd forskning som finns om psykosociala arbetsmiljöfaktorer kopplat till hälsa. Resultaten presenteras i kunskapssammanställningen Psykosocial arbetsmiljö - hälsa och välbefinnande, en ny publikation från myndigheten för arbetsmiljökunskap. I dagens podavsnitt träffar vi Per och Emilie som berättar om arbetet med sammanställningen och vilka slutsatser man kan dra utifrån den samlade forskningen på området.