Explore

Download App
Arbetsmiljösnack
17 min2020 MAY 15
Play Episode
Likes
Comments
Share
#3- Ledarskap för hälsa och välbefinnande med Andreas Wallo och Daniel Lundqvist

Details

Att chefers sätt att leda påverkar medarbetarna på olika sätt är förstås självklart men kan sättet att leda också vara hälsofrämjande? Författarna bakom kunskapssammanställningen "Ledarskap för hälsa och välbefinnande" Andreas Wallo och Daniel Lundqvist berättar om arbetet med rapporten och ledarskapsbeteenden som påverkar medarbetarnas hälsa och välbefinnande.