Explore

Download App
Arbetsmiljösnack
48 min2020 MAY 29
Play Episode
Likes
Comments
Share
#4 - Digitalisering och arbetsmiljö med Ann Bergman, Kristina Palm och Calle Rosengren

Details

Digitaliseringen påverkar oss alla - både i privatlivet och i allra högsta grad i vårt arbetsliv. Men hur påverkas vi egentligen av att allt mer arbete digitaliseras eller har inslag av digitalisering och går det att nyttja digitaliseringen i det förebyggande arbetsmiljöarbetet? Det har Kristina Palm, Ann Bergman och Calle Rosengren, undersökt och sammanställt i kunskaps-sammanställningen "Framtidens arbetsmiljö - trender, digitalisering och anställningsformer".