Explore

Download App
Arbetsmiljösnack
36 min2020 JUN 8
Play Episode
Likes
Comments
Share
#5 - Organisering av arbete för hälsa och välbefinnande med Karolina Parding och Fredrik Sjögren

Details

Organiseringen av arbete är en central fråga för en god arbetsmiljö. Arbetsmiljöverkets föreskrift, Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS:2015:4) beskriver också arbetsgivarens ansvar för dessa frågor. Om vi vill förstå hälsa och välmående i arbetslivet, måste vi titta på vilken roll arbetsorganisationer och arbetets organisering spelar för detta.