Explore

Download App
RELASJONEN
19 min2018 MAY 4
Play Episode
Likes
Comments
Share
7. Bekreftelser

Details

Vi trenger alle bekreftelser på at vi er betydningsfulle for andre. Det er med på å forme oss som mennesker. Likevel er nok noen mer avhengige av det enn andre. Hvis vi trenger "godkjenning" fra våre omgivelser, for å ta valg på egne vegne, har det kanskje gått for langt? Det kan også bli travelt hvis vi kun får bekreftelser på det vi gjør, ikke den vi er. Målet er kanskje å få nok tillit til seg selv, slik at man blir mindre avhengig av bekreftelser fra andre? Samtidig så koster det oss så lite å gi noen oppmundrende ord."