KBS WORLD Radio Bản tin hàng ngày
0s2022 APR 27
Play Episode
Likes
Comments
Share

Details

Last updated : 2022.04.27 Cập nhật những thông tin hàng ngày tại Hàn Quốc từ chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học, tình hình quốc tế và các vấn đề liên quan đến Bắc Triều Tiên.

see more