മലയാളം റേഡിയോ നാടകങ്ങൾ | Malayalam Radio Dramas
53min2022 APR 20
Play Episode
Likes
Comments
Share

Details

രചന: കെ. കെ. സുധാകരൻ സംവിധാനം: ബേബൻ കൈമാപ്പറമ്പൻ സംവിധാനസഹായം: വി. എൻ. ദീപ, എൻ. നിസ്സാമുദ്ദീൻ, ദുർഗ രാജു, രതീഷ് ജെ. അയ്യർ സാങ്കേതികസഹായം: വി. സുരേഷ്കുമാർ ശബ്ദം നൽകിയവർ: രമ്യ നമ്പീശൻ, എസ്. ദേവി, ഷോബി തിലകൻ, ജി. എസ്. മഹേഷ്കുമാർ, സി. ആർ. ആനന്ദവല്ലി, റോസിലിൻ, കൊച്ചനിയൻ, പള്ളിപ്പുറം ജയകുമാർ ℗ ആകാശവാണി തിരുവനന്തപുരം.

see more

Swapnathinte Avashishtangal | സ്വപ്നത്തിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ | മലയാളം റേഡിയോ നാടകം | Malayalam Radio Drama

29min

Thapaswini | തപസ്വിനി | മലയാളം റേഡിയോ നാടകം | Malayalam Radio Drama

29min

Thumbiyum Kallum | തുമ്പിയും കല്ലും | മലയാളം റേഡിയോ നാടകം | Malayalam Radio Drama

58min

Vadakaveettile Nilakkannadi | വാടകവീട്ടിലെ നിലക്കണ്ണാടി | മലയാളം റേഡിയോ നാടകം | Malayalam Radio Drama

50min

Veedu Nashtappettavante Veedu | വീട് നഷ്ടപ്പെട്ടവന്റെ വീട് | മലയാളം റേഡിയോ നാടകം | Malayalam Radio Drama

29min

Veliyilirunna Pampu | വേലിയിലിരുന്ന പാമ്പ് | മലയാളം റേഡിയോ നാടകം | Malayalam Radio Drama

25min

Aamrapali | ആമ്രപാലി | മലയാളം റേഡിയോ നാടകം | Malayalam Radio Drama

1h 14min

Vettakkar Vannethum Munpe | വേട്ടക്കാർ വന്നെത്തും മുൻപേ | മലയാളം റേഡിയോ നാടകം | Malayalam Radio Drama

27min