Explore

Download App
Lärarstudentpodden
29 min2020 APR 9
Play Episode
Likes
Comments
Share
Läsförståelse - nyckeln till inlärning

Details

Hur läser eleven en text? Och hur uppfattar eleven det som står i texten? Forskning visar att läsförståelse påverkar elevers inlärning i alla skolämnen. Något som inte minst Barbro Westlund, lektor i läs- och skrivutveckling vid Stockholms universitet – slår fast. Hon menar att läsförståelse angår alla lärare i alla ämnen och åldrar.