Explore

Download App
Lärarstudentpodden
25 min2020 APR 23
Play Episode
Likes
Comments
Share
Mångfaldsfrågorna måste lyftas tidigt

Details

För att öka kunskapen om etnicitet, kön, sexualitet och funktionalitet arbetar den ideella organisationen Teskedsorden aktivt med att ta fram stödmaterial för skolan. Hör Teskedsordens generalsekreterare Lovisa Fhager Havdelin berätta om deras arbete, och varför det är så viktigt att arbeta med mångfaldsfrågor så tidigt som möjligt.