Explore

Download App
Cogito pod
20 min2016 FEB 24
Play Episode
Likes
Comments
Share
Samtal om Tillväxt 1: Mårten Blix

Details

Ett samtal med Mårten Blix – nationalekonom och tidigare departementsråd på finansdepartementet om varför BNP-tillväxt är ett viktigt mått på ekonomisk utveckling.