Explore

Download App
Cogito pod
1 min2016 FEB 10
Play Episode
Likes
Comments
Share
Samtal om Tillväxt - beskrivning: Ny podcast från Cogito

Details

Vad är tillväxt, och vilken slags tillväxt är eftersträvansvärd? I en ny podcast från Cogito träffar vi forskare, politiker och debattörer för att diskutera tillväxtbegreppet.