Explore

Download App
Komunita Eben Ezer
--2020 APR 24
Play Episode
Likes
Comments
Share
Soaking #5 - Blahoslavení milosrdní

Details

Modlitba s Božím slovom a krátky úvod k veršom. Nahrávka vznikla počas LiveStreamu z Modlitebného domu Elaion.