Explore

Download App
Popeth Rygbi
Popeth Rygbi
Sports

Popeth Rygbi

Popeth Rygbi

0
Followers
0
Plays

Details

About Us
Owain Gwynedd ac Alex Lewis sy'n sgwrsio'n wythnosol am amrywiaeth o bethau sy'n ymwneud a phopeth rygbi. Byddwn yn trafod ac yn mynegi ein barn ni am chwaraewyr a gemau yr wythnos a sgwrsio unrhyw faterion sy'n codi. Rydym yn gobeithio cael nifer o westai ar y podlediad a chroesawn unrhyw sylwadau a chwestiynau gan ein gwrandawyr.

Latest Episodes