Friendtalkative Podcast
8min2022 JUL 14
Play Episode
Likes
Comments
Share

Details

หนังสือ Just Work: Get Sh*t Done, Fast & Fair ของ Kim Scott - เมื่อการทำงานเปรียบเสมือนแสงไฟส่องนำทางของชีวิต เราจะทำงานอย่างไรให้มีความสุขท่ามกลางปัญหาต่าง ๆ มากมาย - ยุคสมัยนี้เป็นยุคสมัยของการแบ่งแยก และมีความหลากหลายอย่างยิ่ง ซึ่งแต่ละคนก็เป็นปัจเจกชนที่นำมาซึ่งการปรารถนาที่ต้องการมีจุดยืนของสังคม - การหันหน้าเข้าหากันและมองถึงการเปลี่ยนแปลง มันจะนำมาซึ่งผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้น ทว่า มันอาจจะไม่ได้ทำให้ทุกสิ่งดีขึ้นโดยทันที ถ้าเราไม่น้อมใจปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง - หากเราจำเป็นต้องทำงานเป็นทีม หรือว่าเป็นฝ่ายบุคคลในบริษัทแล้ว หนังสือเล่มนี้จะเป็นส่วนช่วยให้เรามีความเปิดกว้างทางความคิดมากยิ่งขึ้น เหมือนกับว่ามอบหนทางที่น้อยคนจะมองเห็นได้ - ทั้งนี้ หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับบุคคลที่ทำงานกับผู้คนที่มีความหลากหลาย ซึ่งการรับรู้มุมมองที่แตกต่างจะทำให้เรามีโอกาสปรับตัวเข้ากับสถานการณ์แวดล้อมได้ดียิ่งขึ้น

see more

EP788 Special Formula ความใคร่รู้และความสุขสมบูรณ์เป็นสิ่งที่เราควรรักษาเอาไว้

9min

EP787 Book Talk หนังสือ Get Out of Your Head

9min

EP786 Deep Conversation แฟนเราเก็บแหวนแฟนเก่าไว้เกือบทุกคนจะจัดการยังไงดี

9min

EP785 Special Formula เพียงแค่เริ่มต้นเท่านั้นเองแล้วทุกอย่างจะตามมา

10min

EP784 Book Talk หนังสือ Just Work

8min

EP783 Deep Conversation นิยามความรักของคุณคืออะไร

9min

EP782 Special Formula ความเปราะบางของจิตใจไม่ได้ช่วยให้ทุกคนเข้าใจเรามากขึ้นเลย

11min

EP781 Book Talk หนังสือ The New Market Wizards

11min