Friendtalkative Podcast
9min2022 JUL 20
Play Episode
Likes
Comments
Share

Details

ข้อความทวิตจาก Johann Hari ได้เขียนไว้ว่า "เราต้องการคนทุกประเภทในเผ่าพันธุ์ของมนุษย์ ความหลากหลายของโลกใบนี้ ไม่ว่าจะเป็นทัศนคติ สัญชาตญาณ สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่ทำให้สุขภาพดีขึ้นได้ เมื่อเราตามหาคนที่แตกต่างจากเรา เขาก็ควรจะเป็นแหล่งที่พักใจของความใคร่รู้และความสุขสมบูรณ์ ซึ่งมันไม่ใช่ตัวลบล้างความบ้าระห่ำอย่างแน่นอน" - ความหลากหลายเป็นสิ่งเดียวที่จะเกิดการวิวัฒนาการขึ้น ซึ่งมันเป็นผลพลอยได้ของธรรมชาติสืบไป - สิ่งที่เรามีปัญหากันอยู่ทุกวันนี้ มิใช่การที่เราไปนั่งบอกว่า เราไม่ชอบปัญหาที่เกิดขึ้น แต่เป็นคำถามว่าเราจะรับมือกับปัญหานั้นอย่างไรมากกว่า - ทุกสิ่งหล่อหลอมบางสิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นความคิด จิตใจ สติปัญญา รวมถึงภาวะมวลรวมของสังคมที่เราอาศัยอยู่ แน่นอนว่าเราต้องการคนที่เป็นแหล่งพลังงานบวก - ถ้าหากว่าเรามีแหล่งพลังงานที่ดีแล้วไซร้ ทว่า เราไม่ได้จะชี้ชัดไปในจุดที่ดีโดยส่วนเดียว เมื่อคนที่ดีรวมตัวกัน ความสร้างสรรค์จึงบังเกิดขึ้น แล้วสิ่งนี้แหละจะมาเป็นส่วนสำคัญที่ขับเคลื่อนสังคม - ความบ้าระห่ำ และความวุ่นวายที่เกิดขึ้นกับทุก ๆ หย่อมหญ้าจากจุดที่เล็ก ไปยังจุดที่ใหญ่ขึ้น ไม่ได้จะลบล้างด้วยการที่เรามีกลุ่มคนที่ดีเลยแม้แต่น้อย เพียงแค่เราพยายามรักษาสิ่งที่ควรรักษาไว้ก็เท่านั้นเอง

see more

EP788 Special Formula ความใคร่รู้และความสุขสมบูรณ์เป็นสิ่งที่เราควรรักษาเอาไว้

9min

EP787 Book Talk หนังสือ Get Out of Your Head

9min

EP786 Deep Conversation แฟนเราเก็บแหวนแฟนเก่าไว้เกือบทุกคนจะจัดการยังไงดี

9min

EP785 Special Formula เพียงแค่เริ่มต้นเท่านั้นเองแล้วทุกอย่างจะตามมา

10min

EP784 Book Talk หนังสือ Just Work

8min

EP783 Deep Conversation นิยามความรักของคุณคืออะไร

9min

EP782 Special Formula ความเปราะบางของจิตใจไม่ได้ช่วยให้ทุกคนเข้าใจเรามากขึ้นเลย

11min

EP781 Book Talk หนังสือ The New Market Wizards

11min